Средба со Заменик Министерот за животна средина и просторно планирање