Средба за отпочнувње на реализација на Проектот Еко Лепенец