Трет регионален форум на заедницата во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој”