Започнаа проектните активностите за изработка на Стратегија за развој на туризмот во Скопскиот плански регион