Завршен проектот ,,Изградба на пешачка патека во с. Петровец, траса по пат Р1102“