Меморандум за соработка помеѓу Македонски Институт за Интеграција и Центар за развој на Скопски плански регион